Audyt prawny compliance

Ekspert działu

Tomasz Jachowicz

adwokat

jachowicz@jssadwokaci.pl

+48 696 440 335

Audyt prawny – Compilance

Świadczymy pomoc w zakresie:

  • wyboru formy działalności gospodarczej;
  • optymalizacji procedur związanych z działaniem przedsiębiorstwa;
  • weryfikacji i analizy umów zawieranych przez przedsiębiorców;
  • tworzenia regulaminów wewnętrznych i instrukcji wewnętrznego działania.

Zespół Kancelarii JSS Adwokaci uważa, że jednym z najistotniejszych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej jest konieczność bieżącej analizy ciągłych zmian w przepisów prawa, w celu dostosowania biznesu do zmieniającego się otoczenia prawnego. Usługa legal compliance świadczona przez zespół Kancelarii polega na profesjonalnym, kompleksowym i rzetelnym badaniu zgodności z obowiązującym prawem działań podejmowanych przez przedsiębiorców, w tym w szczególności przez spółki prawa handlowego, spółki publiczne oraz podmioty finansowe. Tylko bieżące i kompleksowe dostosowywanie prowadzonej działalności gospodarczej do wprowadzanych zmian przepisów prawa pozwala na osiągnięcie sukcesu gospodarczego oraz pozwala na zminimalizowanie możliwości poniesienia porażki. W zakresie usług legal complaince świadczonych przez Kancelarię leży w szczególności:

  • ocena prawidłowości regulacji wewnętrznych, dokumentacji produktowych i transakcyjnych;
  • ochrona danych osobowych w tym w szczególności wsparcie przy wdrożeniu kompleksowych systemów ochrony danych osobowych oraz przeprowadzanie szkoleń dotyczących legal compliance w zakresie ochrony danych osobowych;
  • ochrona konkurencji i konsumentów w tym w szczególności opracowanie i wdrożenie określonych procedur w zakresie kontaktu z kontrahentem w celu wyeliminowania lub zminimalizowania ryzyka naruszeń prawa, jak również dostosowanie stosowanych wzorców umownych do obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów prawa;
  • prawo spółek z uwzględnieniem analizy procedur wewnętrznych funkcjonowania spółki i zasad funkcjonowania organów spółki, opracowanie regulaminów wewnętrznych z uwzględnieniem przepisów prawa oraz charakterystyki działalności podmiotu;
  • prawo pracy z uwzględnieniem wypełniania przez podmiot gospodarczy wszelkich obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności z uwzględnieniem prawidłowości zawartych umów o pracę, regulaminów pracy oraz regulaminów wynagradzania;
  • prawo podatkowe z uwzględnieniem sposobów optymalizacji podatkowej oraz możliwych ryzyk związanych z określonymi zachowaniami podmiotu gospodarczego jako podatnika.

ZOBACZ RÓWNIEŻ