Ekspert działu

Anna Sosnowska

adwokat

sosnowska@jssadwokaci.pl

+48 509 189 102

Branża TSL

Świadczymy pomoc w zakresie:

 • bieżącej obsługi prawnej dostosowanej do potrzeb branży;
 • opracowywaniu ogólnych warunków umów oraz procedur dla klientów, dla dostawców oraz procedur i regulaminów wewnątrz zakładowych;
 • przygotowywaniu i opiniowaniu wzorów umów z zakresu TSL, udziału w negocjacjach handlowych;
 • reprezentacji w sporach sądowych, w tym windykacyjnych.

Kancelaria od wielu lat prowadzi stałą obsługę podmiotów działających w branży TSL tj. w transporcie, spedycji, logistyce oraz podmiotów świadczących usługi w zakresie intralogistyki, przeładunku i magazynowania towarów. W naszym doradztwie koncentrujemy się na potrzebach naszych klientów i proponujemy skuteczne, szybkie i najbardziej optymalne pod względem kosztów rozwiązania. Klientem Kancelarii jest m.in. jedna z wiodących firm produkujących wózki widłowe i oferujących systemy logistyki wewnątrzzakładowej.

Usługi Kancelarii obejmują w szczególności:

 • doradztwo prawne dostosowane do potrzeb i wymogów branży TSL;
 • przygotowywanie i opiniowanie wzorów umów z zakresu TSL;
 • uczestnictwo i wsparcie w procesie negocjacji z klientami umów z zakresu TSL;
 • tworzenia ogólnych warunków świadczenia usług spedycyjnych, transportowych, logistycznych, a także serwisowych i sprzedażowych, (OWU, TOS), wewnętrznych regulaminów organizacyjnych, procedur reklamacyjnych,
 • prowadzenie spraw związanych ze zgłoszeniami reklamacyjnymi i sporami transakcyjnymi na etapie przesądowym i sądowym;
 • kompleksowa pomoc prawna w przypadku wystąpienia wypadku przy pracy;
 • doradztwo prawne dotyczące zagrożeń związanych z magazynowaniem lub przewozem substancji niebezpiecznych oraz odpowiedzialnością za produkt niebezpieczny;
 • reprezentacja w sporach sądowych, w tym windykacyjnych;
 • doradztwo w zakresie fuzji lub przejęć w sektorze z uwzględnieniem zasad przejęcia pracowników;
 • doradztwo prawne z zakresu krajowych oraz międzynarodowych regulacji prawnych, w szczególności Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego CMR, Konwencji Montrealskiej, Reguł Haskich i Konwencji COTIF/CIM.

ZOBACZ RÓWNIEŻ