Ochrona danych osobowych i RODO

Ekspert działu

Mateusz Sieniewicz

adwokat

sieniewicz@jssadwokaci.pl

+48 662 030 304

Ochrona danych osobowych i RODO

Świadczymy pomoc w zakresie:

  • audytu Klienta w zakresie wypełniania wymagań Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych (RODO);
  • dokonania analizy ryzyka i zagrożeń w kontekście ochrony danych osobowych;
  • zaprojektowania systemu ochrony danych osobowych zgodnego z RODO adekwatnego do zakresu działania organizacji Klienta;
  • przygotowania dokumentacji obejmującej m.in. polityki postępowania, procedury postępowania, umowy oraz inne środki ochrony prawnej zgodnych z RODO;
  • wdrożenia procedur prawnych oraz rozwiązań faktycznych, dostosowujących organizacje Klienta do wymagań RODO;
  • przeszkolenia pracowników Kleinta w zakresie przepisów i wdrożonych procedur obowiązujących od dnia 25 maja 2018 r.

Nasz zespół tworzą adwokaci – specjaliści w zakresie ochrony danych osobowych, posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa na rzecz klientów korporacyjnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W zakresie swojej działalności Zespół Kancelarii skupia się w szczególności na ochronie danych osobowych i bezpieczeństwie informacji. Doradzamy naszym klientom i partnerom biznesowym w jaki sposób chronić i przetwarzać dane, tak aby wszelkie stosowane procedury były zgodne z prawem i obowiązującymi przepisami.

Kancelaria od lat aktywnie działa w obszarze ochrony danych osobowych. W ostatnim czasie w szczególności wspiera przedsiębiorców w zakresie ochrony danych osobowych uwzględniając wymogi prawne stawiane przez RODO. W swojej pracy koncentrujemy się na działaniach mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz wypełnienie wymogów RODO.

Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych (RODO z ang. General Data Protection Regulation – GDPR) wprowadzona została rewolucja w zakresie podejścia do kwestii ochrony danych osobowych. RODO w sposób zasadniczy wpływa na zakres obowiązków podmiotów, które przetwarzają dane osobowe oraz wymusza wprowadzenie zmian w polityce ochrony danych, jak również wymaga zmiany podejścia do ochrony danych osobowych. Od 25 maja 2018 r. każdy przedsiębiorca będzie musiał wdrożyć procedury i systemy odpowiednie do profilu działalności i według nich postępować. Ochrona danych osobowych nie będzie sprowadzać się do podjęcia dokładnie sprecyzowanych ustawą czynności – każdy przedsiębiorca będzie miał za zadanie zaprojektować i stworzyć skuteczny system ochrony danych osobowych, adekwatny do zakresu prowadzonej działalności gospodarczej. Zespół Kancelarii w ramach prowadzonej praktyki pomoże Państwu w zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu ochrony danych osobowych zgodnego z RODO.

ZOBACZ RÓWNIEŻ