Odszkodowania proces sądowy windykacja

Ekspert działu

Tomasz Jachowicz

adwokat

jachowicz@jssadwokaci.pl

+48 696 440 335

Odszkodowania, proces sądowy, windykacja

Świadczymy pomoc w zakresie:

  • windykacji należności;
  • zabezpieczenia interesów kontrahentów w transakcjach handlowych;
  • prowadzenia sporów sądowych związanych z dochodzeniem należności;
  • prowadzenia sporów sądowych dotyczących niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy.
Kancelaria od wielu lat prowadzi procesy sądowe w imieniu swoich Klientów. Doświadczenie zdobyte na salach sądowych pozwoliło na wypracowanie odpowiednich strategii procesowych, które służą skutecznej obronie interesów przedsiębiorców. Zespół Kancelarii JSS specjalizuje się w skomplikowanych procesach gospodarczych, odszkodowawczych oraz budowlanych. Naszym Klientom zapewniamy kompleksową pomoc związaną z prowadzeniem sporu sądowego – od momentu wyboru strategii procesowej do prawomocnego zakończenia sprawy. Wiemy, że każdy proces ma swoją specyfikę, dlatego dobierając strategię działania opieramy się na swoim doświadczeniu oraz proponujemy rozwiązania, które mogą przynieść dla naszych Klientów korzyści. W zakresie usług świadczonych przez Kancelarię leży w szczególności:

  • windykacja należności;
  • zabezpieczenie interesów kontrahentów w transakcjach handlowych;
  • prowadzenie sporów sądowych związanych z dochodzeniem należności;
  • kompleksowa obsługa prawna związana z postępowaniem przesądowym, sądowym oraz egzekucyjnym;
  • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zawartej umowy.

ZOBACZ RÓWNIEŻ