Prawo karne gospodarcze i karne skarbowe

Ekspert działu

Tomasz Jachowicz

adwokat

jachowicz@jssadwokaci.pl

+48 696 440 335

Prawo karne gospodarcze i prawo karne skarbowe

Świadczymy pomoc w zakresie:

 • procesów sądowych związanych z przestępstwami gospodarczymi;
 • procesów sądowych związanych z przestępstwami podatkowymi i skarbowymi;
 • reprezentacji interesów podmiotów pokrzywdzonych przestępczą działalnością gospodarczą;
 • analizy prawnej i doradztwa w zakresie zminimalizowania ryzyka odpowiedzialności karnej oraz ograniczania skutków przestępstw godzących w podmioty gospodarcze;
 • bieżącej analizy działalności gospodarczej z uwzględnieniem możliwości ponoszenia odpowiedzialności karnej, w szczególności za przestępstwa gospodarcze, karnoskarbowe, naruszenie praw autorskich, własności przemysłowej oraz prawa zamówień publicznych.

Kancelaria wskazuje, iż prowadzenie działalności gospodarczej w obecnych realiach w sposób nierozłączny wiąże się z dziedziną prawa karnego. Zespół Kancelarii JSS Adwokaci posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych, co w połączeniu z wiedzą na temat funkcjonowania podmiotów gospodarczych oraz procesów gospodarczych i finansowych pozwala na kompleksową analizę zagadnień związanych z przestępczością gospodarczą i zapobieganiem ryzyku odpowiedzialności karnej. Kancelaria reprezentuje klientów we wszelkich procesach karnych dotyczących przestępstwa gospodarczych i skarbowych, w szczególności w takich jak:

 • przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • oszustwa;
 • ucieczka z majątkiem spółki – nielegalne wyprowadzenie aktywów spółki;
 • korupcja;
 • kreatywna księgowość;
 • pranie brudnych pieniędzy;
 • przywłaszczenie środków pieniężnych oraz aktywów podmiotu gospodarczego;
 • przestępstwa karnoskarbowe;
 • reprezentowanie członków organów spółek kapitałowych w sprawach związanych z ich odpowiedzialnością karną za działalność spółki;
 • obrona podejrzanych i oskarżonych o przestępstwa gospodarcze i korupcyjne na wszystkich etapach postępowania;
 • reprezentacja pokrzywdzonych przestępstwami gospodarczymi na wszystkich etapach postępowania.

ZOBACZ RÓWNIEŻ