Prawo nowych technologii

Ekspert działu

Mateusz Sieniewicz

adwokat

sieniewicz@jssadwokaci.pl

+48 662 030 304

Prawo nowych technologii

Świadczymy pomoc w zakresie:

  • kompleksowej obsługi prawnej podmiotów z branży IT;
  • przygotowania umów wdrożeniowych, umów licencyjnych na oprogramowanie, umów gwarancyjnych i serwisowych;
  • zwalczania nieuczciwej konkurencji w Internecie;
  • ochrony danych osobowych w  projektach branży IT.
Zespół Kancelarii JSS Adwokaci wspiera przedsiębiorców działających w szeroko pojętej branży IT. W naszej praktyce szczególną uwagę poświęcamy prężnie rozwijającej się i zmieniającej z dnia na dzień dziedzinie e-commerce oraz branży szeroko pojętych nowych technologii. Szczególną uwagę przykładamy do tego, aby działalność naszych Klientów z branży IT była zgodna z prawem oraz przynosiła jak największe profity. Jednocześnie rozumiemy, iż bez wsparcia prawnego nawet najlepszy projekt IT może okazać się porażką i narazić jego autora na stratę finansową.

W zakresie usług świadczonych przez Kancelarię z zakresu prawa nowych technologii leży:

  • obsługa prawna podmiotów gospodarczych zajmujących się handlem elektronicznym, udostępnianiem dóbr intelektualnych oraz świadczeniem usług za pośrednictwem Internetu;
  • obsługa prawna podmiotów gospodarczych będących producentami oprogramowania w zakresie tworzenia, negocjowania, zawierania umów w tym umów licencyjnych na korzystanie z oprogramowania, umów o stworzenie oprogramowania, umów wdrożeniowych, umów gwarancyjnych i umów serwisowych;
  • przygotowanie wymaganych prawem regulaminów, klauzul i oświadczeń niezbędnych dla prowadzenia przez podmioty gospodarcze działalności w Internecie;
  • zwalczanie nieuczciwej konkurencji w branży IT oraz w Internecie;
  • doradztwo w sprawach stosowania prawa ochrony danych osobowych, tworzenia polityk prywatności, ochrony dóbr osobistych w Internecie.

ZOBACZ RÓWNIEŻ