Prawo podatkowe

Ekspert działu

Anna Sosnowska

adwokat

sosnowska@jssadwokaci.pl

+48 509 189 102

Prawo podatkowe

Świadczymy pomoc w zakresie:

 • doradztwa podatkowego dotyczącego poszczególnych transakcji lub zdarzeń prawnych, uzyskania  indywidualnych interpretacji podatkowych;
 • optymalizacji podatkowych;
 • reprezentacji przed organami administracji celnej i podatkowej oraz sądami administracyjnymi;
 • reprezentacji w sprawach karnych skarbowych.

Prowadzenie biznesu wymaga nieustannego rozważania każdej umowy i transakcji pod kątem jej opłacalności. Istotnym elementem tej opłacalności jest zweryfikowanie jej skutków podatkowych oraz związanych z nią zagrożeń i obciążeń fiskalnych. Niezależnie od rodzaju planowanego działania – wniesienia aportem praw lub nieruchomości do spółki, podziału lub fuzji przedsiębiorstw, zbycia udziałów w spółce, zawarcia umowy pożyczki, użyczenia czy zmiany formy prowadzonej działalności – każde działanie powinno zostać przeanalizowane z uwzględnieniem związanych z nim konsekwencji na gruncie prawa podatkowego. Kancelaria współpracuje z biurami rachunkowymi oraz niezależnymi doradcami podatkowymi celem świadczenia kompleksowej usługi w zakresie optymalizacji podatkowej działalności gospodarczej z uwzględnieniem istotnych aspektów księgowych. Prawnicy Kancelarii posiadają także bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw przed organami administracji podatkowej oraz sądami administracyjnymi. Doświadczenie partnerów Kancelarii w procesach karnych oraz znajomość specyfiki prawa gospodarczego i prawa karnego skarbowego pozwala na opracowanie aktywnej oraz skutecznej linii obrony w sprawach karnych skarbowych.

Kancelaria w szczególności zajmuje się:

 • przygotowaniem i wdrożeniem planów restrukturyzacji kapitałowych i biznesowych;
 • doradztwem w zakresie optymalizacji wynagrodzeń kadry zarządzającej i innych grup pracowników;
 • analizą dokumentacji transakcyjnych oraz doradztwem w zakresie minimalizacji obciążeń fiskalnych i ograniczenia istniejących obszarów ryzyka;
 • sporządzaniem wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych;
 • doradztwem w trakcie kontroli podatkowych i celnych;
 • sporządzaniem zastrzeżeń do protokołów kontroli skarbowych, odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia organów podatkowych i celnych, skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych, reprezentacją w sprawach przed organami administracji podatkowej i celnej oraz przed sądami administracyjnymi;
 • przygotowywaniem skarg konstytucyjnych w sprawach podatkowych oraz reprezentację w Trybunale Konstytucyjnym;
 • reprezentacją w postępowaniach karnoskarbowych.

ZOBACZ RÓWNIEŻ