Ekspert działu

Anna Sosnowska

adwokat

sosnowska@jssadwokaci.pl

+48 509 189 102

Prawo pracy

Świadczymy pomoc w zakresie:

 • sporządzenia Regulaminów Pracy, Premiowania, Regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz umów o pracę;;
 • przejęcia zorganizowanej części zakładu pracy;
 • reprezentowania pracodawców przed Państwową Inspekcją Pracy, ZUS oraz innymi instytucjami oraz w negocjacjach ze związkami zawodowymi;
 • reprezentacji procesowej pracodawców przed sądem pracy, w szczególności w sporach sądowych z pracownikami.

Bogate doświadczenie w procesach przed sądami pracy, zarówno po stronie pracodawców, jak i pracowników, pozwala nam zaoferować rozwiązania sprawdzone w praktyce. Mamy świadomość problemów z jakimi zmagają się pracodawcy oraz zawiłości istniejących przepisów. Jesteśmy jednak przekonani, że właściwe przygotowanie umów, regulaminów, procesów restrukturyzacyjnych, a także opracowanie wewnętrznych procedur związanych z zarządzeniem kadrą pracowniczą pozwala uniknąć wielu niepotrzebnych sporów sądowych oraz ich negatywnych konsekwencji.

W zakresie usług związanych z prawem pracy Kancelaria w szczególności oferuje:

 • sporządzanie wszelkich dokumentów związanych z prawem pracy, od regulaminów pracy i Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, po umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, oraz umowy dotyczące zakazu działalności konkurencyjnej;
 • wsparcie w procesie organizacji o rozliczania czasu pracy;
 • przeprowadzanie audytu prawnego stosowanych rozwiązań pod kątem ich zgodności z prawem pracy;
 • bieżące doradztwo w sprawach pracowniczych;
 • organizację szkoleń dla kadry zarządzającej oraz pracowników działu kadr z zakresu prawa pracy;
 • wsparcie w negocjacjach z reprezentantami pracowników oraz związkami zawodowymi;
 • prowadzenie procesów związanych z restrukturyzacją zatrudnienia, przejęciem zorganizowanej części zakładu pracy, zwolnień indywidualnych oraz grupowych;
 • reprezentację pracodawców podczas kontroli ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy lub innych instytucji,
 • kompleksowe doradztwo prawne w przypadku wystąpienia wypadku przy pracy;
 • reprezentację pracodawców w sporach z pracownikami na etapie przedprocesowym oraz procesowym.

ZOBACZ RÓWNIEŻ