Prawo własności intelektualnej i przemysłowej

Ekspert działu

Anna Sosnowska

adwokat

sosnowska@jssadwokaci.pl

+48 509 189 102

Prawo własności intelektualnej i przemysłowej

Świadczymy pomoc w zakresie:

  • ochrony praw związanych know-how, patentami, znakami towarowymi, wzorami użytkowymi, prawami autorskimi i prawami pokrewnymi;
  • bieżącego doradztwa w zakresie praw własności intelektualnej i przemysłowej;
  • uzyskania dla klientów pozwoleń, decyzji, koncesji lub licencji;
  • uzyskania odszkodowań za szkodę powstałą w wyniku bezprawnych decyzji administracyjnych.

Mamy świadomość, że prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, know-how oraz wzory użytkowe stanowią element majątku przedsiębiorstw o kluczowym znaczeniu i wiemy, jak skutecznie chronić własność intelektualną oraz przemysłową naszych klientów. Doradzamy jak uniknąć naruszenia praw innych podmiotów i jak przeciwstawiać się naruszeniom nieoczywistym, mającym postać działań nieuczciwej konkurencji lub tzw. ambush marketingu. Kancelaria ma także doświadczenie w zakresie spraw dotyczących dostępu do tzw. urządzeń kluczowych (essential facilities). Usługi kancelarii obejmują w szczególności:

  • doradztwo w zakresie praw własności przemysłowej, praw autorskich i praw pokrewnych;
  • sporządzanie umów dotyczących licencji oraz przenoszenia praw autorskich lub praw pokrewnych, doradztwo w zakresie przenoszenia praw do znaków towarowych oraz innych oznaczeń towarów i przedsiębiorców;
  • reprezentację w postępowaniach prowadzonych przed Urzędem Patentowym i właściwymi sądami w zakresie znaków towarowych, usługowych, wzorów przemysłowych i patentów;
  • reprezentację klientów w negocjacjach i sprawach spornych związanych z naruszeniami praw własności intelektualnej lub przemysłowej, ze szczególnym uwzględnieniem interesu klientów w szybkim uzyskaniu rozstrzygnięcia o zabezpieczeniu roszczenia;
  • ochronę praw klientów przed nieuprawnionym działaniami innych podmiotów w zakresie marketingu skojarzeniowego czy przed odmową dostępu do urządzeń kluczowych.

ZOBACZ RÓWNIEŻ