Ekspert działu

Mateusz Sieniewicz

adwokat

sieniewicz@jssadwokaci.pl

+48 662 030 304

Nieruchomości

Świadczymy pomoc w zakresie:

 • audytu prawnego nieruchomości;
 • tworzenia umów o roboty budowlane;
 • negocjacji oraz procesów sądowych związanych z procesem budowlanym;
 • dochodzenia roszczeń związanych z bezumownym korzystaniem z nieruchomości przez przedsiębiorstwa przesyłowe oraz ustanowieniem służebności przesyłu.

Zespół Kancelarii JSS posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej związanej z szeroko pojętym rynkiem nieruchomości oraz budowlanym procesem inwestycyjnym. Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną dla Klientów prowadzących proces budowlany, jak również Klientów którzy prowadzą inwestycje w nieruchomości. Zdobyte doświadczenie w branży nieruchomości pozwala Zespołowi Kancelarii JSS na zrozumienie oczekiwań klientów oraz pozwala na wypracowanie rozwiązań pozwalających na osiągnięcie sukcesu. Współpraca z Kancelarią pozwala naszym Klientom na zabezpieczenie interesów na każdym etapie procesu inwestycyjnego w nieruchomości oraz procesu budowlanego.

Kancelaria reprezentuje właścicieli nieruchomości w postępowaniach związanych z ustanowieniem służebności przesyłu oraz uzyskania odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorstwa przesyłowe. Mamy pełną świadomość tego, iż większa część polskiego systemu przesyłowego została zbudowana bez zgody ówczesnych właścicieli nieruchomości i bez poszanowania przynależnego im prawa własności. W związku z powyższym w interesie Klientów Kancelaria zajmuje się dochodzeniem należności związanych z ustanowieniem służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego oraz odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości (maksymalnie za okres 10 lat). Podkreślenia wymaga fakt, iż prawo nieruchomości, a w szczególności regulacje związane z korzystaniem z nieruchomości przez przedsiębiorstwa przesyłowe stale ewoluują na skutek zmieniającego się orzecznictwa Sądu Najwyższego, dlatego też jedyną gwarancją profesjonalnej pomocy prawnej jest specjalizacja i stałe śledzenie aktualnych trendów prawnych przez zespół Kancelarii JSS.

W zakresie usług świadczonych przez Kancelarię leży w szczególności:

 • audyt procesu inwestycyjnego z uwzględnieniem stanu prawnego nieruchomości;

 • przygotowanie transakcji zakupu nieruchomości z uwzględnieniem najkorzystniejszej formy prawnej nabycia nieruchomości oraz ocena ryzyka związanego z zakupem nieruchomości;

 • uzyskiwanie decyzji w zakresie warunków zabudowy oraz pozwolenia na budowę;

 • procedury związane z formalną zmianą przeznaczenia gruntu;

 • służebności, w tym służebności przesyłu;

 • reprezentacja klientów w sporach związanych z nieruchomościami przed wszystkimi sądami i we wszystkich instancjach;

 • reprywatyzacja nieruchomości – proces odzyskiwania nieruchomości przez dawnych właścicieli;

 • obsługa prawna najmu komercyjnego po stronie wynajmującego i najemcy;

 • nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców.

ZOBACZ RÓWNIEŻ