Ekspert działu

Mateusz Sieniewicz

adwokat

sieniewicz@jssadwokaci.pl

+48 662 030 304

Odszkodowania

Świadczymy pomoc w zakresie:

  • dochodzenia odszkodowania, zadośćuczynienia i renty w związku z wypadkiem komunikacyjnym oraz wypadkiem przy pracy;
  • dochodzenia odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty za błędy w sztuce lekarskiej;
  • dochodzenia roszczeń związanych z bezumownym korzystaniem z nieruchomości przez przedsiębiorstwa przesyłowe oraz ustanowieniem służebności przesyłu.

Kancelaria od wielu lat prowadzi procesy sądowe w imieniu swoich Klientów związane z dochodzeniem odszkodowań. W działalności procesowej łączymy wieloletnie doświadczenie zdobyte na salach sądowych z indywidualnym podejściem do każdej sprawy.

W zakresie specjalizacji Kancelarii leży dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w związku z wypadkami komunikacyjnymi oraz wypadkami przy pracy. W każdym przypadku indywidualnie określamy zasadność roszczeń klienta, proponujemy strategię postępowania przedprocesowego oraz procesowego. Zespół Kancelarii JSS Adwokaci składa się z doświadczonych profesjonalistów wyspecjalizowanych w skutecznym przeprowadzaniu postępowań odszkodowawczych oraz uzyskiwaniu wszelkich należnych świadczeń dla Klientów.

Kancelaria reprezentuje właścicieli nieruchomości w postępowaniach związanych z ustanowieniem służebności przesyłu oraz uzyskania odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorstwa przesyłowe. Mamy pełną świadomość tego, iż większa część polskiego systemu przesyłowego została zbudowana bez zgody ówczesnych właścicieli nieruchomości i bez poszanowania przynależnego im prawa własności. W związku z powyższym w interesie klientów Kancelaria zajmuje się dochodzeniem należności związanych z ustanowieniem służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego oraz odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości (maksymalnie za okres 10 lat).

ZOBACZ RÓWNIEŻ