Ekspert działu

Tomasz Jachowicz

adwokat

jachowicz@jssadwokaci.pl

+48 696 440 335

Podział majątku

Świadczymy pomoc w zakresie:

  • prowadzenia negocjacji oraz postępowań sądowych w sprawach o podział majątku wspólnego;
  • prowadzenia negocjacji oraz postępowań sądowych w sprawach o dział spadku;
  • zniesienia współwłasności nieruchomości w ramach oddzielnego postępowania, lub w ramach postępowania o dział spadku lub podział majątku wspólnego;
Świadczymy kompleksową pomoc prawną we wszelkich sprawach związanych z podziałem majątku – w szczególności w sprawach o podział majątku wspólnego małżonków, dział spadku czy zniesienie współwłasności nieruchomości. Mamy doświadczenie w ustalaniu wartości nawet bardzo nietypowych lub trudnych od oszacowania składników majątku, takich jak: ekspektatywy prawa, prawa autorskie, gospodarstwa rolne, udziały w spółkach różnego rodzaju. Współpracujemy z rzeczoznawcami, pomagamy w rozliczeniu wartości poniesionych nakładów, w tym nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny małżonków oraz w sprawach o dopuszczenie do współposiadania i w rozliczeniach za korzystanie z nieruchomości z wyłączeniem pozostałych współwłaścicieli.

ZOBACZ RÓWNIEŻ