Ekspert działu

Tomasz Jachowicz

adwokat

jachowicz@jssadwokaci.pl

+48 696 440 335

Prawo karne

Świadczymy pomoc w zakresie:

  • reprezentacji interesów Klienta na etapie postępowania przygotowawczego – od momentu zatrzymania, poprzez dochodzenie lub śledztwo;
  • reprezentacji interesów Klienta na etapie postępowania sądowego – obrona oraz reprezentacja klientów przed Sądami wszystkich instancji;
  • reprezentacji interesów osób pokrzywdzonych na wszystkich etapach postępowania sądowego;
  • reprezentacji interesów Klienta na etapie postępowania wykonawczego.
Zespół Kancelarii JSS Adwokaci specjalizuje się w szeroko rozumianym obszarze prawa karnego. W imieniu naszych Klientów prowadzimy postępowania karne związane zarówno z obroną interesów oskarżonego jak i pokrzywdzonego. Kancelaria zapewnia pomoc prawną na każdym etapie postępowania, poczynając od postępowania przygotowawczego, poprzez postępowanie przed Sądami I i II instancji, kończąc na postępowaniu przed Sądem Najwyższym. Priorytetem naszych działań, jest zawsze dobro i interes Klienta. Zespół Kancelarii JSS dokłada wszelkich starań, aby prowadzone sprawy karne, zawsze były rozstrzygnięte na korzyść klienta. Pomoc prawna świadczona jest na rzecz Klientów w ramach wszelkich przestępstw przewidzianych w kodeksie karnym, kodeksie karno-skarbowym, jak również odpowiedzialności karnej wynikającej z ustaw szczególnych, w szczególności:

  • przestępstw związanych z posiadaniem i obrotem narkotykami;
  • przestępstw przeciwko mieniu;
  • przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu;
  • przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (spowodowania wypadku w komunikacji, prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego);
  • przestępczości zorganizowanej (udział w zorganizowanej grupie przestępczej);
  • przestępczości gospodarczej – przestępstwa tzw. „białych kołnierzyków”.

ZOBACZ RÓWNIEŻ