Prawo pracy indywidualne

Ekspert działu

Anna Sosnowska

adwokat

sosnowska@jssadwokaci.pl

+48 509 189 102

Prawo pracy

Świadczymy pomoc w zakresie:

  • weryfikacji umów dotyczących zatrudnia: umów o pracę, o dzieło, umów zlecenia oraz zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej;
  • reprezentacji w sporach z pracodawcą dotyczących niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania umowy bez wypowiedzenia;
  • doradztwa w sprawach związanych z zatrudnieniem (zasiłków, urlopów i innych świadczeń);
  • doradztwa prawnego na rzecz pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych;
  • reprezentacji pracownika w przypadku wystąpienia wypadku przy pracy, reprezentacji przed sądami pracy w sporach z pracodawcą dotyczących zapłaty za zaległe wynagrodzenie, premie, dodatki, nadgodziny lub inne świadczenia.
W oparciu o doświadczenie wynikające z szerokiej praktyki świadczymy pomoc prawną dotycząca każdego aspektu zatrudniania oraz reprezentujemy pracowników przed sądami pracy. Weryfikujemy dokumenty dotyczące zatrudnienia, w szczególności umowy o pracę oraz obowiązujące w zakładach pracy regulaminy pracy i premiowania pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Pomagamy pracownikom wyegzekwować przynależne im prawa oraz świadczenia zarówno o charakterze pieniężnym (jak dodatki, premie, wynagrodzenia za przestój czy nagodzony), jak i niepieniężnym (jak prawo do urlopu, godnego traktowania, odpowiedniego i bezpiecznego miejsca pracy, wypoczynku). Reprezentujemy pracowników w szczególności w sprawach o mobbing, odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę czy o przywrócenie do pracy, a także o sprostowanie świadectwa pracy. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie starając się zaproponować najbardziej korzystną dla klienta drogę działania.

ZOBACZ RÓWNIEŻ