Proces sądowy i windykacja należności

Ekspert działu

Tomasz Jachowicz

adwokat

jachowicz@jssadwokaci.pl

+48 696 440 335

Proces sądowy i windykacja należności

Świadczymy pomoc w zakresie:

  • windykacji należności;
  • zabezpieczenia interesów kontrahentów w transakcjach handlowych;
  • prowadzenia sporów sądowych związanych z dochodzeniem należności;
  • prowadzenia sporów sądowych dotyczących niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy;
  • prowadzenia sporów sądowych związanych z odzyskiwaniem nieruchomości wywłaszczonych w okresie PRL.
Kancelaria od wielu lat prowadzi procesy sądowe w imieniu swoich Klientów. Doświadczenie zdobyte na salach sądowych pozwoliło na wypracowanie odpowiednich strategii procesowych, które służą skutecznej obronie interesów klientów indywidualnych w sporach. Zespół Kancelarii JSS specjalizuje się w szczególności w skomplikowanych procesach zarówno przeciwko podmiotom gospodarczym jak również przeciwko osobom fizycznym. Naszym Klientom zapewniamy kompleksową pomoc związaną z prowadzeniem sporu sądowego – od momentu wyboru strategii procesowej do prawomocnego zakończenia sprawy. Wiemy, że każdy proces ma swoją specyfikę, dlatego dobierając strategię działania opieramy się na swoim doświadczeniu oraz proponujemy rozwiązania, które mogą zagwarantować sukces.

Kancelaria prowadzi działania mające na celu skuteczne zrealizowanie wyroków sądowych na drodze egzekucyjnej. Współpracujemy z najlepszymi kancelariami komorniczymi na terenie miasta Poznania, co pozwala nam na sprawne prowadzenie w imieniu Klientów postępowania egzekucyjnego.

Kancelaria prowadzi sprawy Klientów dochodzących roszczeń reprywatyzacyjnych nieruchomości wywłaszczonych w okresie PRL. W ramach praktyki Zespół Kancelarii JSS Adwokaci prowadzi postępowania o zwrot nieruchomości w naturze, jak również postępowania o odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone w związku z definitywną utratą prawa własności nieruchomości.

ZOBACZ RÓWNIEŻ