Prawo medyczne

Ekspert działu

Mateusz Sieniewicz

adwokat

sieniewicz@jssadwokaci.pl

+48 662 030 304

Prawo medyczne

Świadczymy pomoc w zakresie:

 • procedur założenia podmiotu leczniczego;
 • prowadzenia i optymalizacji sposobu prowadzenia działalności leczniczej;
 • rozwoju prowadzonej działalności leczniczej;
 • otwarcia ośrodka badań klinicznych.

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa medycznegoi farmaceutycznego, co pozwala na zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej i biznesowej na rzecz podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Kancelaria wspiera procesy restrukturyzacji i przekształceń podmiotów prowadzących działalność leczniczą, jak również zapewnia bieżącą kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa medycznego oraz farmaceutycznego. Jedną z branż medycznych wspieranych przez zespół Kancelarii JSS Adwokaci jest branża badań klinicznych. W zakresie usług świadczonych przez Kancelarię leży w szczególności:

 • obsługa prawna związana z funkcjonowaniem podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym publicznych  i prywatnych szpitali, przychodni, indywidualnych i zbiorowych praktyk lekarskich, aptek, ośrodków badawczych;
 • tworzenie, przekształcenie i restrukturyzacja podmiotów leczniczych, w tym w szczególności wybór optymalnej formy prawnej działalności medycznej;
 • doradztwo w zakresie prowadzenia ośrodka badań klinicznych;
 • strategiczne doradztwo prawne pozwalające na optymalizacje kosztów oraz rozwój działalności medycznej;
 • reprezentacja klientów w zakresie postępowań przed Narodowym Funduszem Zdrowia, w tym w szczególności w zakresie postępowań konkursowych dot. refundowanych świadczeń opieki zdrowotnej;
 • przeprowadzanie audytu dokumentów podmiotu prowadzącego działalność medyczną, ocena prowadzonej działalności gospodarczej pod względem zgodności z prawem, tworzenie niezbędnej dokumentacji medycznej oraz dokumentacji wewnętrznej;
 • reprezentacja w sporach z NFZ zarówno na etapie przedprocesowym, jak również na drodze sądowej;
 • reprezentacja w sporach z pacjentem, zarówno na etapie przedprocesowym, jak również na drodze sądowej.

ZOBACZ RÓWNIEŻ