Spadki

Ekspert działu

Anna Sosnowska

adwokat

sosnowska@jssadwokaci.pl

+48 509 189 102

Prawo spadkowe

Świadczymy pomoc w zakresie:

 • doradztwa prawnego w sprawach spadkowych, w tym w zakresie przygotowywania testamentów oraz innych dyspozycji na wypadek śmierci;
 • prowadzenia spraw o stwierdzenia nabycia praw do spadku, w tym spraw o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia, uznanie wydziedziczenia za nieskutecznego, unieważnienia testamentu;
 • prowadzenia spraw o zachowek oraz o dział spadku;
 • prowadzenia spraw o uchylenie się od skutków przyjęcia spadku z długami.
Od lat towarzyszymy naszym klientom w trudnych i skomplikowanych sprawach spadkowych i wspieramy w poprawnym załatwieniu wszelkich formalności związanych ze śmiercią osoby bliskiej. Doradzamy osobom chcącym rozdysponować swój majątek na wypadek śmierci poprzez testament, zawarte w nim zapisy i polecenia lub zapisy windykacyjne. Z sukcesem pomogliśmy wielu naszym klientom uchylić się od odpowiedzialności za nieświadomie przejęte długi spadkowe. Prawnicy Kancelarii mają także doświadczenie w prowadzeniu nietypowych spraw spadkowych np. dotyczących dziedziczenia na podstawie przedwojennych przepisów, sięgających niemieckiej ustawy BGB oraz ordynacji rodowych ustanowionych w XIX w.

Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

 • reprezentacji przed sądem w sprawach o nabycie praw do spadku;
 • reprezentacji przed sądem w sprawach o podział masy spadkowej między spadkobierców;
 • reprezentacji przed sądem w sprawie o wyjawienie masy spadkowej, zabezpieczenie spadku, ustanowienie kuratora spadku lub sporządzenie inwentarza;
 • doradztwa prawnego we wszystkich sprawach związanych z dziedziczeniem, testamentami czy podziałem masy spadkowej;
 • reprezentacji przed sądem w sprawach o zapłatę zachowku;
 • reprezentacji przed sądem w sprawach o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia,
 • reprezentacji przed sądem w sprawach o uznanie wydziedziczenia za nieskutecznego lub o ustalenie nieważności testamentu;
 • doradztwo w zakresie zrzeczenia się dziedziczenia;
 • doradztwa w zakresie skutków i możliwości przyjęcia lub odrzucenia spadku, prowadzenie spraw o odrzucenie spadku w imieniu małoletnich dzieci;
 • prowadzenia spraw o uchylenie się od skutków przyjęcia spadku z długami.

ZOBACZ RÓWNIEŻ