Spółki – przekształcenia, fuzje i przejęcia

Ekspert działu

Tomasz Jachowicz

adwokat

jachowicz@jssadwokaci.pl

+48 696 440 335

Spółki – przekształcenia, fuzje i przejęcia

Świadczymy pomoc w zakresie:

 • tworzenia spółek, oddziałów oraz przedstawicielstw;
 • obsługi procesu przekształceń, fuzji i podziałów spółek, wnoszenia aportów oraz likwidacji przedsiębiorstw;
 • bieżącej obsługi korporacyjnej, w tym obsługi prawnej organów spółek;
 • doradztwa przy transakcjach dotyczących udziałów lub akcji spółek.

Prawo spółek jest jedynym z podstawowych obszarów działań Kancelarii. Kancelaria świadczy usługi na rzecz podmiotów krajowych, z polskim i zagranicznym kapitałem oraz podmiotów zagranicznych. W zakresie działalności Kancelarii leży w szczególności:

 • prowadzenie bieżącej obsługi spółek obejmującej sporządzenie protokołów zgromadzeń wspólników, prowadzenie procesów zmian umowy spółki;
 • doradztwo w zakresie zatrudnienia kadry zarządzającej;
 • reprezentacja wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń;
 • reprezentacja w procesach sądowych dotyczących zaskarżenia uchwał zgromadzeń wspólników oraz uchwał walnych zgromadzeń;
 • obsługa procesów nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa;
 • sporządzanie planów przekształcenia, fuzji lub podziału spółek oraz doradztwo w prowadzonych procesach inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych;
 • przygotowywanie transakcji wnoszenia aportów;
 • tworzenie i analizowanie umów zawieranych między wspólnikami i akcjonariuszami;
 • reprezentacja w sporach między wspólnikami i akcjonariuszami;
 • reprezentowanie spółek przed sądem w postępowaniach rejestrowych oraz przed GUS oraz urzędem skarbowym;
 • sporządzanie umów sprzedaży udziałów lub akcji spółek, ustanowienia zabezpieczeń na udziałach lub akcjach.

ZOBACZ RÓWNIEŻ