Lorem ipsut dolor sit amet , consecteur. Nunc at tincindut turpis

-Tomasz Jachowicz-

Poznaj nasz zespół

adwokat Tomasz Jachowicz

Adwokat, Partner w Kancelarii JSS Jachowicz, Sieniewicz, Sosnowska. Jest ekspertem w zakresie prawa gospodarczego oraz prawa karnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego gospodarczego. Specjalizuje się w obronie w sprawach dotyczących tzw. white-collar crimes (przestępstw „białych kołnierzyków”) oraz negocjacjach i mediacjach gospodarczych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się obsługą prawną polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych, z uwaględnieniem dużych koncernów z branży paliwowej, budowlanej oraz branży TSL.

Praktykę adwokacką prowadzi nieprzerwanie od 1995 roku. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w 1989 roku, aplikację adwokacką odbył w Poznaniu.

Aktywnie uczestniczy w działaniach samorządu adwokackiego. Jako wykładowca szkoli aplikantów adwokackich. Od 2007 roku jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu. W latach 2007 -2010 pełnił funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Radcy Adwokackiej w Poznaniu. W latach 2010- 2016 pełnił funkcję Wicedziekana,  a następnie Skarbnika Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu.

W dniu 3 grudnia 2016 r. adwokat Tomasz Jachowicz został wybrany na członka Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.

Biegle włada językiem niemieckim, posługuje się także językiem angielskim.

adwokat Anna Sosnowska

Adwokat, Partner w Kancelarii JSS Jachowicz, Sieniewicz, Sosnowska. Specjalizuje się w prawie handlowym, prawie pracy oraz prawie cywilnym. Od 2007 roku prowadzi stałą i kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych – głównie z branży TSL oraz motoryzacyjnej. Poza wsparciem klientów biznesowych zajmuje się również świadczeniem pomocy prawnej na rzecz klientów indywidualnych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada duże doświadczenie w reprezentacji klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, a także w zakresie negocjacji i pozasądowego rozwiązywania sporów.

Doradza w procesach przekształceń przedsiębiorstw oraz wdrażania optymalizacji podatkowych w oparciu o wiedzę i praktykę zdobytą w jednej z wiodących międzynarodowych kancelarii podatkowo – prawnych.

Zajmuje się także prawem karnym oraz prawami człowieka. Aktywnie działa w Grupie Inicjatywnej Adwokatów Karnistów. Jest członkiem Legal Experts Advisory Panel (LEAP) utworzonym przy organizacji Fair Trials International. W latach 2015-2016 przewodnicząca Koła Młodych Adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu.

Jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbyła półroczne stypendium na Wydziale Prawa uczelni Myloko Romeris Universitetas w Wilnie oraz uczestniczyła w Podyplomowych Studium  Podatków i Skarbowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Aplikację adwokacją ukończyła w Poznaniu, od 2010 roku jest członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej.

Biegle włada językiem angielskim, posługuje się także językiem niemieckim oraz rosyjskim.

adwokat Mateusz Sieniewicz

Adwokat, Partner w Kancelarii JSS Jachowicz, Sieniewicz, Sosnowska. Jest ekspertem w zakresie prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek, zarówno w zakresie doradztwa transakcyjnego jak i w doradztwie bieżącym. Specjalizuje się również w prawie medycznym, w tym w obsłudze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, publicznych i prywatnych szpitali, przychodni, indywidualnych i zbiorowych praktyk lekarskich, aptek i ośrodków badawczych. Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych jak również w pozasądowym rozwiązywaniu sporów.

Adwokat Mateusz Sieniewicz specjalizuje w procesach restrukturyzacji spółek oraz w procesach ich przekształceń, połączeń i fuzji w oparciu o wiedzę i praktykę zdobytą w jednej z wiodących polskich kancelarii prawnych.

Mateusz Sieniewicz doradza również w zakresie świadczenia pomocy prawnej związanej z rynkiem nieruchomości oraz budowlanym procesem inwestycyjnym. Świadczy kompleksową obsługę prawną na rzecz klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych prowadzących procesy budowlane, jak również klientów którzy prowadzą inwestycje w nieruchomości na każdym etapie tego procesu.

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im Adama Mickiewicza w Poznaniu, aplikację adwokacką odbył w Poznaniu. Od 2012 r. jest członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej.

Biegle włada językiem angielskim.